Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

 

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty.
Vytvořeny jsou proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

 • při příjezdu na chatu předloží host platný doklad totožnosti
 • za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele. V případě zaplacení na účet nejpozději 14 dnů před nástupem na rekreaci, předloží nájemce doklad o zaplacení.
 • provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 14:00 hod do 15:00 hod v den nástupu, pokud nebude dodržen stanovený čas příjezdu, provozovatel účtuje za každou započatou hodinu čekání 300 Kč.
 • po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty.
 • na začátku ubytování přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
 • pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení nebo vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i mimo objektu.
 • v objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené se souhlasem provozovatele.
 • host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu.
 • host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové dveře.
 • v celém objektu chaty je zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.
 • ve venkovních prostorách využívejte pouze ohraničeného pozemku patřícího k chatě a to jak pro parkování max. 2. osob. vozů, tak pro rekreaci osob.
 • s ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (22:00 – 7:00)
 • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití trampolíny, dětského pískoviště a dětského domečku je pouze na vlastní nebezpečí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.
 • lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem.
 • pobyt se zvířaty není dovolen. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.
 • rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště s grilovacím kamenem u posezení na pozemku chaty.
 • každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
 • provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizenou chatu do 10 :00 hod. Konečný úklid a ukládání odpadu zahrnuje: umyté nádobí, vytřené podlahy, čistá koupelna a WC, vysvlečené ložní prádlo, vyčištěná lednice a spotřebiče v kuchyni, zametená terasa, vynesený odpad, čistá krbová kamna a okolní prostor (popel na dně uvnitř kamen není na závadu), vyčištění venkovní gril a gril na dřevěné uhlí.
 • Kontejnery na tříděný odpad jsou:

 • - naproti SportAréně (sportovní hala) - u hlavní silnice vedoucí z Lipna do Frymburku
 • - ve Slupečné vedle č.p. 24 (na zelené turistické pokud pojedete od chaty do Lipna)
 •  

 • V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů
 • finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, malého množství sněhu, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat.
 • k chatě je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro 2 osobní auta. Cesta je v zimních měsících udržovaná, použití sněhových řetězů se nevylučuje při sněhové kalamitě.
 • chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě. Při nástupu bude s provozovatelem sepsán soupis ubytovaných hostů vč. dětí.
 • Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.
 • Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty. Zákazník odesláním objednávky a složením zálohy pro „uskutečnění rezervace“ potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chatě Venda,  že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

  Přejeme Vám příjemný pobyt!

TOPlist

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 160395
Měsíc: 2468
Den: 80